(זמן בריסל)
בחר עיר / מחוז
בחר תאריך
   
זמני כניסת השבת
כניסת שבת
צאת שבת
זמני היום כללי
עלות השחר (זריחה)
משיכיר
הנץ החמה
סוף זמן קריאת שמע
סוף זמן תפילה
חצות היום
מנחה גדולה
מנחה קטנה
פלג המנחה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
N S
W E
AM/PM 24H DST
Copyright © Abu Mami and Yisrael Hersch. All rights reserved.