Redirect: 10 מרכז רבני אירופה
י"ח תמוז ה'תשע"ה , 05/07/2015
הגאון הרב אברהם דוד הגאון הרב אברהם דוד חבר מועצת רבני אירופה

משלחת של הנהלת 'מרכז רבני אירופה' קיימה סיור קהילות בערי איטליה

קרא עוד
חיפוש מקווה
הגאון הרב משה טוביה ויסברגר הגאון הרב משה טוביה ויסברגר חבר מועצת רבני אירופה
 
 
חיפוש מקווה