י"ח סיון ה'תשע"ט , 21/06/2019

קשר

הערות בפרשת זכור ובקריאת המגילה

ט' חשון ה'תשס"ח 21/10/2007 גיליון קשר (35) אדר תשס"ד

מדוע נמנעים מלהינשא בימים שבין פסח לעצרת?

ט' חשון ה'תשס"ח 21/10/2007 גיליון קשר (36) ניסן תשס"ד

האם שהייה ליד חולה מאושפז דוחה שבת?

ט' חשון ה'תשס"ח 21/10/2007 גיליון קשר (37) אייר תשס"ד

כף חלבית בת יומה שנכנסה לכלי ראשון בשרי, מה דינה ומה דין הסיר?

ט' חשון ה'תשס"ח 21/10/2007 גיליון קשר (38) סיון תשס"ד

התרת נדרים ע"י שליח

ט' חשון ה'תשס"ח 21/10/2007 גיליון קשר (39) תמוז תשס"ד

מי שעורך חופה בחודש אב כיצד יכתוב את שם החודש בכתובה

ט' חשון ה'תשס"ח 21/10/2007 גיליון קשר (40) מנחם-אב תשס"ד

מה דינם של תפילין ומזוזות וס"ת שנכתבו ע"ג קלף משוח?

ט' חשון ה'תשס"ח 21/10/2007 גיליון קשר (41) אלול תשס"ד

הניח אתרוג מתחת למיטתו, האם ניתן לברך עליו?

ט' חשון ה'תשס"ח 21/10/2007 גיליון קשר (42) תשרי תשס"ד

האם ניתן לבנות בית כנסת בתוך בניין מגורים?

ט' חשון ה'תשס"ח 21/10/2007 גיליון קשר (43) מר-חשוון תשס"ה

דיני טלטול קטן ע"י נכרי בשבת

ט' חשון ה'תשס"ח 21/10/2007 גיליון קשר (44) כסלו תשס"ה
 
 
חיפוש מקווה