ז' שבט ה'תשע"ח , 23/01/2018

משלחת של 'מרכז רבני אירופה' שבה מסיור חיזוק בדרום צרפת

 
 
חיפוש מקווה