י"ח סיון ה'תשע"ט , 21/06/2019

קורס מראות ננעל באודסה

17/01/2017 י"ט טבת ה'תשע"ז
קורס מראות ננעל באודסה מאת: הרב אברהם אבא טורצקי

לא בכל יום הנך עד לגיבוש רבני מיוחד במינו בהם באים רבנים מקצוות מדינה ששמה אוקראינה, עוזבים את משפחתם ובעיקר את קהילתם למען מטרה אחת ויחידה להתמקצע בהלכות הבית היהודי.

ברגע מסוים בעודי נפעם מעצם הרעיון חלפה בראשי המחשבה כי מספר המשתתפים המיוצגים כאן ע"י הרבנים הם מאות רבות ואולי אף אלפים. המרחקים שעליהם היה לגמוע בכדי להגיע לכנס באודסה, כרוך היה באלפי קילומטרים ובנסיעה ארוכת טווח ברכבות בקור אוקראיני מקפיא.

כאחד שיודע על אודסה רק מעברה ההיסטורי, לא שיערתי שאפגוש אבוקת אש יהודית חסידית יוקדת. הקור האוקראיני החיצוני הינו מסווה משקר למול הלהט והחום היהודי הבוער בלבם של יהודי אודסה בראשות הרב אברהם וולף השליח הראשי לאודסה.

בזה אחר זה נכנסו הרבנים ממדינות שונות לאולם ההרצאות ללימוד ההלכות הנחוצות ביותר לשמירת היהדות בבית היהודי. הגאון החסיד הרב לוי יצחק רסקין דומו"צ 'כדתיא - לונדון' וחבר מועצת רבני אירופה, הביא בשיעורו הראשון סקירה ראשונית על ההלכות והכללים הבסיסיים בכדי להכנס לנושא טהרת ושלמות הבית היהודי.

עיקרו של הקורס בא לידי ביטוי בחלק המעשי ההלכתי בשיתופם המלא של כלל רבני הקהילות שהשתתפו. ליבון ההלכה וריתחא דאורייתא שהיה מנת חלקם של הרבנים הראה בחוש את האחריות הגדולה הרובצת על כתפיהם של רבני הקהילות.

הרב ד"ר אלי שוסהיים יו"ר 'אגודת אפרת' ומי ששימש כרופאם הנאמן של רבים מגדולי ישראל, השתתף אף הוא בקורס הלכתי זה והציג את השילוב בין העולם הרפואי למציאות התורה הקדושה בכל מה שקשור לשלמות וטהרת הבית היהודי. במשא מרתק מלא ברגש יהודי תיאר הליכים רפואיים המשרתים את פני ההלכה.

הרב וולף, יחד עם הרבנים הרב שניאור ויגלר והרב יעקב ניימרק, עשו ופעלו ללא הרף מעל לכוחם, להבטיח שכולנו נחוש בנוח, דאגו לכל מה שהיינו זקוקים והבטיחו שהרבנים האורחים יתרכזו רק בלימוד.

קורס גיבוש מיוחד זה שעסק בהלכות החמורות שבשו"ע אבן העזר, הוא עדות נאמנה על פריחתה המחודשת של היהדות במדינת אוקראינהלא בכדי רואה "מרכז רבני אירופה" בקורסים אלו את החשיבות העליונה במתן עזרה וסיוע לבני הקהילות והרבנים.

הגאון הרב רסקין, הרב אברהם וולף והרבנים שהשתתפו הקורס הביעו את תודתם לראשי ומנהלי "מרכז רבני אירופה" על תמיכתם ברבני הקהילות בקיומם של קורסים הלכתיים מלאי תוכן כקורס מיוחד ויעיל זה.

באופן אישי, התרגשות מיוחדת ותחושה של עוד ועוד מילאה אותי כאשר ראיתי את צימאונם העז של הרבנים המשתתפים בכינוס להמשיך ללמוד ולהתמקצע בהלכות יסודיות אלה של הבית היהודי. הרבנים שמיצגים מאות ואלפים מבני עמנו נדרשו מבני קהילותיהם להביא את דבר ההלכה הצרופה, לטרוח בלימודה ולהתמסר להמשך פריחת הקהילה, כל רב בעיר בה הוא מכהן.
אשריכם ואשרי קהילתכם שזכו לרבנים כמותכם.

יהי ה' עמכם וחפץ ה' בידיכם יצליח להרבות עוד ועוד חיילים לתורה. אמן.
 
 
 
 
 
חיפוש מקווה