י"ח סיון ה'תשע"ט , 21/06/2019

כנס הדיינים האירופאי ננעל בבריסל

06/06/2016 כ"ט אייר ה'תשע"ו

מאגר מידע משותף יוקם לשם מאבק בסרבני גיטין
כנס הדיינים האירופאי ננעל בבריסל בתי דין רבניים באירופה יקימו מאגר מידע משותף בו יתפרסמו שמות ותמונות של בעלים המעגנים את נשותיהם, מה שיסייע באיתור הבעלים מחד ומאידך יביא לכך שבקהילות היהודיות ימנעו מהם כל שירות דתי, צירוף למניין וכדו', יאפשר לרבני הקהילות לאסור את אירוחם בבתי אנשי הקהילה היהודית, דבר שעשוי לסייע בהפעלת לחץ על הבעלים כדי שיתנו גט. על הקמת מאגר המידע הוחלט בכנס הדיינים האירופאי שהתקיים בימים האחרונים בבריסל ביוזמת 'מרכז רבני אירופה'.

בכנס, בו נכחו עשרות דיינים ממדינות רבות באירופה, נדונו שורה של נושאים העומדים במרכז סדר היום היהודי באירופה. מקום מרכזי בדיונים עסק בנושא שיתופי פעולה בין בתי הדין בעולם ואגף העגונות בהנהלת בתי הדין בישראל. בפני הדיינים נשא דברים הרב אליהו מימון מנהל אגף העגונות בהנהלת בתי הדין הרבניים שתיאר באוזניהם את המאבק המתנהל כנגד אותם בעלים והמאמץ המשוקע בניסיון לאתר אותם.

בעקבות דבריו התפתח דיון בין הדיינים בנושא כיצד ניתן לסייע בפתרון התופעה המבישה. על דעת כל הדיינים הנוכחים הוסכם כי יחד עם 'מרכז רבני אירופה' יוקם מרכז מידע של בתי הדין באירופה והנהלת בתי הדין בישראל אליו יוזנו כל הפרטים על הבעלים המעגנים.

מנכ"ל 'מרכז רבני אירופה' הרב מנחם מרגולין אמר כי ה׳מרכז׳ ינצל את קשריו המסועפים באיחוד האירופאי ובממשלות אירופה בכדי לחזק את מעמד בתי הדין באירופה בקרב הרשויות בכדי לאפשר הטלת סנקציות על סרבנים. על פי התוכנית הדיינים בבתי הדין יבקשו מהרשויות במדינות אירופה לפעול כנגד סרבני גיטין, כאשר זו תהיה מלווה במכתב בקשה רשמי של הנהלת בתי הדין בישראל.

הנואם המרכזי בכנס היה הגאון הרב צבי בן יעקב אב"ד בתל אביב אשר מכהן זה עשרות שנים כדיין. בדבריו שנשמעו בעניין רב דיבר על חיזוק מעמדם של בתי הדין ודיינים ואת החובה לקיים 'לא תגורו מפני איש' בכל התוקף. הוא חיזק את ידי הדיינים בבתי הדין באירופה וקרא להם להדק את הקשר עם בתי הדין בישראל ולפעול על פי אותם נהלים הנהוגים בבתי הדין הרבניים בארץ ישראל.

זקן הדיינים, ראב"ד אנטוורפן וחבר נשיאות רבני אירופה הגאון הרב משה דוד ליברמן אשר השתתף לאורך כל הדיונים בכנס, ציין בדברי ברכתו את המעלה הגדולה בעצם ההתכנסות של כל הדיינים מכל החוגים באירופה שהוא המתכונת להצלחה של ההחלטות השונות שהתקבלו בשורה של נושאים הנמצאים במרכז סדר היום של הדיינים באירופה.
עניין רב בכנס עוררה סוגיה הלכתית סבוכה שהעלה לדיון הגאון הרב יחיה טובול אב"ד ליאון ומחשובי הדיינים באירופה. בדבריו ציין את הצדדים ההלכתיים השונים, מה שעורר פולמוס רב שנמשך לאורך הימים  בהם התקיים הכנס, וכפי הנראה ימשיך ויעסק את הדיינים באירופה ובישראל, שצפויים להתכתב ביניהם בנושא.
הכנס שהתקיים בבית הארגונים היהודיים באיחוד האירופאי בבריסל, עורר עניין רב בגלל ההשתתפות של עשרות דיינים ואבות בתי דין מרחבי אירופה ביניהם: הגאון הרב ברוך אוברלנדר אב"ד בד"צ דקהילות החרדים דבודפשט וחבר מועצת רבני אירופה, הגאון הרב יונתן הול דיין בבית הדין שע"י הפדריישן – לונדון, הגאון הרב יחיה טובול אב"ד ליאון, הגאון הרב יעקב דוד שמאהל דיין דק"ק 'שומרי הדת' אנטוורפן וחבר מועצת רבני אירופה, הגאון הרב צבי בן יעקב אב"ד תל אביב, הגאון הרב ישראל ליכטנשטיין ראב"ד הפדריישן – לונדון וחבר נשיאות רבני אירופה, הגאון הרב אברהם דוד דיין ומו"צ דק"ק ספרדים בלונדון וחבר מועצת רבני אירופה, הגאון הרב ירמיה כהן אב"ד פריז וחבר נשיאות רבני אירופה, הגאון הרב יוסף טייב אב"ד "שלום וצדק" וינסן – ס. מאנדע צרפת, הגאון הרב יצחק ניאזוב רבה הראשי הספרדי של וינה וחבר מועצת רבני אירופה, הגאון הרב מיכאל שמרלא אב"ד שטרסבורג וחבר מועצת רבני אירופה, הגאון הרב לוי יצחק רסקין דומ"צ בקהילת ליובאוויטש וחבר מועצת רבני אירופה, הגאון הרב אברהם ברוך פבזנר רב קהילת ליובאוויטש בפריז וחבר מועצת רבני אירופה והגאון הרב יחיאל ברנד ראש כולל סרסיל – צרפת.

בכנס שנערך מיום בימים ראשון-שני התקבלו שורה של החלטות בנושאים שונים והתקיימו דיונים בשורה של נושאים. חלק מהדיונים צפויים להימשך גם לאחר סיום הכנס.
סמנכ"ל מרכז רבני אירופה, הרב אריה גולדברג, הודה לרב אברהם אבא טורצקי על הסיוע הרב בארגון הכנס והביע סיפוק רב מתוצאותיו. "דיינים באירופה פנו אלינו בבקשה לארגן כנס כזה. ההשתתפות של עשרות דיינים בכינוס, והנושאים המגוונים שעלו בימי הדיון השונים, לימדו אותנו עד כמה זה היה חסר עד עתה, וכמה חושב לערוך בעתיד הקרוב כנסים דומים".
 
 
 
 
חיפוש מקווה