ד' אב ה'תשע"ח , 16/07/2018

ביוזמת 'מרכז רבני אירופה': יום עיון בנושא קהילה ומשפחה התקיים בלונדון

02/06/2015 ט"ו סיון ה'תשע"ה
ביוזמת 'מרכז רבני אירופה': יום עיון בנושא קהילה ומשפחה התקיים בלונדון יום עיון לרבנים בנושא קהילה ומשפחה התקיים היום בלונדון בהשתתפות רבנים מרחבי אירופה. יום העיון שנערך בבית מדרשו של הרב דורון אחיאל במרכז השכונה היהודית 'גולדס גרין', התקיים ביוזמת 'מרכז רבני אירופה', והעניק 'כלים' לרבנים להתמודד עם שורה של בעיות אקטואליות בקהילותיהם. מי שסייעו רבות להצלחת יום העיון הם הרב אסף פורטל והרב דורון אחיאל מרבני הקהילות החשובות בלונדון.

ההחלטה על קיום ימי העיון והנושאים שיועלו בהם באו בעקבות פניות רבות של רבנים מרחבי אירופה אל ראשי 'מרכז רבני אירופה' , שעניינם שאלות בנושאי יהדות, הלכה למעשה, שעלו בשורה של קהילות. 

יום העיון נפתח היום בדברי תורה מפי הג"ר יונתן טוויל רב קהילת הספרדים המקומית.

הגאון הרב ישראל ליכטנשטיין ראב"ד הפדריישן וחבר נשיאות רבני אירופה נשא דברים אודות חידושים בעולם הכשרות.

הגאון הרב משה שלזינגר יו"ר אגודת 'פרי חיים' נשא דברים בנושא הבית היהודי מהזווית הרפואית וההלכה.

בנושא כיצד נעמיק את הקשר עם קהילתנו ונגיע להישגים יותר גדולים נשא דברים הגאון הרב יצחק ראובן רובין רב ורו"מ מוסדות אור שלמה.

אחריו נשא דברים הרב דורון אחיאל רב קהילת 'נצח ישראל'.

הרב לוי יצחק סודק מרבני ושלוחי חב'ד בלונדון דיבר בארוכה בנושא החינוך היהודי בחו"ל.

הגאון הרב אברהם דוד דיין ומו"צ דק"ק ספרדים בלונדון וחבר מועצת רבני אירופה נשא דברים בהלכות עירובין. 

על חידושים בבעיות גנטיות קשות נשא דברים הגאון הרב משה שלזינגר.

אחרון הדוברים היה הרב יצחק ראובן רובין שנשא דברים בנושא נוער נושר – מניעה וטיפול.

בתום ההרצאות ניתן זמן לקהל לשאלות ותשובות עם הרבנים והמרצים. ראשון הדוברים, מרבני לונדון, אמר כי בשם כלל רבני לונדון ברצונו להודות להנהלת 'מרכז רבני אירופה' בראשות המנכ"ל הרב מנחם מרגולין והסמנכ"ל הרב אריה גולדברג על יום העיון המרתק והמוצלח
סמנכ"ל מרכז רבני אירופה הרב אריה גולדברג אמר בדברי הנעילה כי פנו אליו רבני קהילות רבים ואמרו כי הפיקו תועלת רבה מהיום וביקשו אם ניתן לערוך יום עיון נוסף. בעקבות הבקשות הרבות הוחלט כי בקרוב ייערך יום עיון נוסף בצרפת.
בדבריו הודה להרב אברהם אבא טורצקי מ'מרכז רבני אירופה' שעמל וסייע רבות להצלחת יום העיון
 
 
חיפוש מקווה