ט"ו אייר ה'תשע"ט , 20/05/2019

פורום רבנים צעירים

בסיס הרעיון של "פורום רבנים צעירים" הוא לחבר בין הרבנים הצעירים למרכז העשייה היהודית בכל תחום ועניין.

מקצועיות הינה מילת המפתח להצלחתו של הרב. מטבע הדברים עולו של רב קהילה הוא בתחומים שונים המתפרסים על כל הקורה בחיי הקהילה. מעריכת חו"קעריכת לוויות ועד פתירת מצוקות בבית.

רב קהילה באירופה הינו רב אנפין וכולל בתפקידו גם מורה הלכה, מנהיג קהילה, משכין שלום, ובורר בין איש לרעהו.

בפורומים דנים במגוון רחב של בעיות השעה, כגון: מנהיגות בריאה בקהילה, נטילת סמכות ואחריות, שמירת ערכי הבית היהודי, חינוך דור ההמשך וקירוב לבבות.

מרכז רבני אירופה הקים פרויקט מיוחד זה תודות לתושייתם של רבנים צעירים אשר ראו צורך לקיים כינוסים וגיבושים ללבן יחדיו את הנושאים החשובים המתרחשים בקהילות.
חלק נכבד בפורומים אלו מוקדשים לישיבה יחדיו ולקיום רבי שיח בהשתתפות הרבנים בבחינת "איש את רעהו יעזורו".

פעילות חשובה זו הינה בשיתוף עם קרן מתנאל אשר רואה כערך עליון את חשיבותם של קיום פורומים אלו.
 
 
חיפוש מקווה