ט"ו אייר ה'תשע"ט , 20/05/2019

אגף בתי עלמין

אודות האגף: אגף בתי עלמין מטפל בכל התחומים הקשורים לפיתוח ושימור בתי העלמין היהודיים באירופה, החל ברמה הדיפלומטית לשימור וקיום בתי העלמין וכן ברמה הטקטית ביחס אינדיבידואלי לאלפים רבים של בתי עלמין שכוחים ועזובים במדינות שונות באירופה.
 
שירותי האגף:

שימור בתי עלמין והקמת מצבות אחים וגל-עד הינו חלק בלתי נפרד מאגף זה, החדרת החשיבות והטמעת הזיכרון בקרב גורמי ממשל הינם נדבך חשוב מאוד בפעילות רווי', בהקשר לשימורם של בתי עלימן היהודיים.
אגף זה פועל אף לגידור בתי עלמין ותיחומם ובירור תיחומם במשרד הפנים והעיריי'ה.


 

 
 
חיפוש מקווה