י"ח סיון ה'תשע"ט , 21/06/2019

הגאון הרב משה טוביה ויסברגר

אב"ד דק"ק "עדת יראים"
בודפשט, הונגריה
הגאון הרב משה טוביה ויסברגר הרב משה טוביה ויסברגר נולד בהונגריה בשנת 1948 (התש"ח) ועד הגיעו לגיל בר מצווה למד במוסדות במקום מגוריו וכן בישיבה הקטנה בבודפשט. לאחר מכן הגיע לישראל ולמד בישיבת פרשבורג, משם עבר לישיבה גדולה בקריית צאנז ואף קיבל מהרבי מצאנז תעודת חבר (בתואר חבר זוכה מי שנבחן אצלו על 600 דפי גמרא בעל פה).
 
לאחר נישואיו התמנה הרב ויסברגר לראש כולל צאנז בירושלים ובהמשך נקרא בחזרה לנתניה כדי לשמש כר"מ בישיבת צאנז בעיר. בתפקיד זה הוא נשא במשך כחמש עשרה שנה ולאחר מכן שימש במשך כשתיים עשרה שנה רב שכונה בנתניה וראש כולל "יד משה".
 
באותם ימים הרב הראשי של הקהילה החרדית בבודפשט – הרב אהרון גדליה הופמן היה חולה והוא ביקש מהרב ויסברגר שימלא את מקומו. במשך כעשור התגורר הרב ויסברגר בבודפשט. הוא דאג רבות לנושא הכשרות, שחיטה כשרה ונתינת כשרות למסעדות ומפעלים, מידי שבוע נשחטו בבודפשט תחת פיקוחו כשמונה בהמות גסות ועוד כ-1500 עופות, אך עיקר עיסוקו היה בהרבצת תורה. הוא ארגן שיעורים בדף היומי (במסגרת זו סיימו הלומדים את הש"ס), בגמרא, בהלכה, בפרשת שבוע, וכל זה בשלוש שפות – יידיש, לשון הקודש והונגרית. דרשותיו הוקלטו והן נמצאות במערכת "קול הלשון".
 
הרב ויסברגר גם הקים כולל וישיבת "תורת אמת". הוא עצמו למד עם תלמידים צעירים וחילק להם תשלום חודשי כדי שיבואו ללמוד. אחד מעיסוקיו הבולטים היה בירורי יהדות בקרב תושבים שביקשו להתקרב לדת. אלו שהתגלו כיהודים אומצו בחום על ידי הקהילה ואלו שנדרשו לעבור גיור נשלחו לארץ ישראל כדי לעבור גיור כהלכה.
 
הישג מרשים היה לו בשנת 2012 כאשר הודות לפעילותו ולמלחמתו הסכימה הממשלה ההונגרית להפריד בין הקהילה הרפורמית לקהילה האורתודוכסית ובעוד שבעבר הן קיבלו תקציב משותף, כעת התמיכה בהן נפרדת.
 
שנת 2014 שב הרב ויסברגר לארץ והתיישב בעיר ביתר עילית, שם הוא הקים את "בית כנסת בודפשט" בו הוא מנהיג את מנהגי הונגריה ומוסר בקביעות שיעורי תורה. הוא נחשב לאחד מרבני ביתר, אך יחד עם זאת אינו עוזב את הקהילה בהונגריה ומידי כמה חודשים הוא מקפיד להגיע אליה במטרה לחזק את היהדות ולהמשיך לדאוג לנושאי הכשרות.
 
הרב ויסברגר הינו חבר במועצת הרבנים של 'מרכז רבני אירופה' ומשתתף במרבית האירועים שעורך המרכז. הוא חבר בוועד הכשרות EK שעל יד המרכז.
 
 
 
חיפוש מקווה