ט"ו אייר ה'תשע"ט , 20/05/2019

אגף בירורי יהדות

אודות האגף: כל רב בקהילה מקבל לעיתים קרובות פניות מאנשים שונים שיהדותם אינה מוחזקת וברורה כדין, ויש מהם שספק גדול אם הם יהודים בכלל. תפקידו של הרב להכריע אחרי בירורים מתאימים האם ניתן לאשר לאדם הפונה את יהדותו.
הבירורים שונים מאדם לאדם, והרבה פעמים קשורים לבעיות שחלו בעבר במדינות המוצא של הפונה או של הוריו. גם עומק והיקף הבירור הנדרש משתנים לפי המטרה עבורה נדרש הבירור.
גדולי הדור פסקו מכבר, כי אין די בחוקר מקצועי בכדי לאשר יהדות לצורך נישואין, אלא צריכים מעיקר הדין לדון בפני בית דין של שלושה דיינים בקיאים ומומחים, לקבל את מסקנות הבדיקה ולהעמיק בחקירה ובמשא ומתן הלכתי, עד לפסיקת מעמדו האישי של כל אחד ואחד מהפונים הרבים.

על חברי בית הדין להתמחות לא רק בתחום החקירה והאימות, אלא בעיקר בנבכי היוחסין בכללם הטמונים ב"עשרה יוחסין" וב"אבן העזר". זאת לאור העובדות המורכבות שנחשפות לעתים קרובות והמצבים המשפחתיים הבלתי רגילים של הרבה מן הפונים (והוריהם או דורות קודמים, כמובן). לא די פסיקת יהדות, כי יש צורך גם בפסק דין על הכשרות לבא בקהל, או כשרות לכהונה וכו'.
לשם מטרה זו בדיוק הוקם ופועל במסגרת מרכז רבני אירופה אגף בירורי היהדות. מטרת האגף היא לקבל בצורה מסודרת פניות לבירורי יהדות מרבנים באירופה ולהעבירן לגורמים ולבתי הדין המוסמכים ביותר לעניינים אלה. כמו כן, עוסק האגף בהגברת המודעות בנושא בירורי יהדות שלצערינו ישנם מי שלא מכירים בחשיבותו וחומרתו הרבה כנ"ל.
 
שירותי האגף:

עריכת בירור ליהדותם של הטוענים לכך והינם ממוצא מזרח אירופאי.
עריכת בירור ליהדותם של הטוענים לכך והינם ממוצא מערב אירופאי.
עריכת בירור ליהדותם של הטוענים לכך והינם ממוצא צפון אפריקאי.
(תיקי בירור היהדות מופנים לבודקים מקצועיים אשר התמחותם היא בניתוח מסמכים על פי המוצא. כנ"ל)
עריכת בירור ליהדותם של הרוצים להתקבל למוסדות יהודיים באירופה – בירור יהדותם והחלטתה תקפים רק לשם קבלה ללימודים ולא לשם נישואין וכדומה.
מתן אישורי יהדות המוכרים על ידי הרבנות הראשית לישראל, למי שנמצאו יהודים לאחר הבירור.
הפנייתם של מועמדים לגירות לבתי דין באירופה המוסמכים לערוך גירויות.
עריכת בירור גירות למי שטוען לגירותו.
המצאת חוות דעת הלכתיות מוסמכות אודות גיורים שנערכו בעבר או שנערכים בהווה על פי הרכבי הדיינים שעל ידם הם נערכים.אחראי האגף: הרב אברהם אבא טורצקי

 

 
 
חיפוש מקווה