ט"ו אייר ה'תשע"ט , 20/05/2019

אגף גיטין ומעשה בי"ד

אודות האגף: מחלקת  גיטין ומעשה בית דין שם מטרה לעצמו לסייע בסידור גיטין, על ידי הפנייה לבתי דין לגיטין, או על ידי בית דין נייד אשר יגיע למקום אליו יזמין הרב המקומי, והן בענינים כלליים הנוגעים לגיטין.

שירותי האגף:
משלוח דיין המתמחה בסידור גיטין לסידור גט, במקומות בהם אין בית דין המוסמך לזה.
משלוח בית דין – הכולל דיין מומחה כנ"ל ושני אברכים המצטרפים עמו לבית דין -  לסידור גט, במקומות בהם אף אין מי שיכולים להצטרף לבית דין.
משלוח סופר סת"ם לכתיבת גט.
משלוח עדים למסירת הגט, כשאין אפשרות לקחת עדים מקומיים.
מתן הדרכה הלכתית בכתיבת גט.
מתן  הדרכה הלכתית בכתיבת שמות האיש והאישה בגט.
מתן הדרכה הלכתית בכתיבת שם העיר בגט.
סידורו של שליח למסירת הגט. השליח יקבל השליחות מבית הדין המסדר את הגט וימסור את הגט לאישה, זאת במקרים בהם לא ניתן להביא את הבעל והאישה למקום אחד.
יו"ר האגף: הגאון הרב ירמיה מנחם הכהן שליט"א, אב"ד פאריז, צרפת

אחראי האגף: הרב אברהם אבא טורצקי

 
 
חיפוש מקווה