י"ח סיון ה'תשע"ט , 21/06/2019

הגאון הרב אברהם ברוך פבזנר

רב קהילת ליובאוויטש בפריז, צרפת
הגאון הרב אברהם ברוך פבזנר הרב אברהם ברוך פבזנר נולד בשנת תשי"ג בפריז וגדל בקהילת ליובאוויטש המקומית, שם אביו – הגאון החסיד רבי הלל פבזנר זצ"ל כיהן כרב הקהילה.
 
עד גיל עשרים הוא למד במוסדות חב"ד המקומיים ואף עשה חיל בישיבת "תומכי תמימים" שבפריז, לאחר מכן הוא עבר ללמוד במשך מספר שנים בישיבת חב"ד בברוקלין עד שהתמנה בשנת תשל"ו על ידי הרבי להיות אחד מקבוצת בחורים שליחים שנסעו לירושלים. הוא הגיע לארץ ולמד בישיבות "תורת אמת" ו"צמח צדק" בעיר העתיקה במשך כשנתיים.
 
בשנת תשל"ח נשא הרב פבזנר את רעייתו לבית לבנהרץ ולפי הוראת הרבי קבע את מקום משכנו בירושלים, שם המשיך את שליחותו כאשר הוא לומד בכולל "צמח צדק" ומלמד בישיבת "תורת אמת", מוסר שיעורים ומקיים התוועדויות בכל הארץ ואף שולח ידיו בצרכי ציבור רבים.
 
בהמשך דרכו עבד הרב פבזנר אצל הרב יוחנן גור אריה אשר ייסד את הוצאת ספרי חב"ד "אוהלי שם" והיה חבר מערכת בהוצאת הספרים. דרך הוצאה זו הוא ערך שני ספרים - "חידושי צמח צדק" חלקים א' ו-ב' על מסכת בבא מציעא. כמו כן הוא ערך עוד כשלושים ספרים נוספים שעוסקים בתורתו של הרבי מחב"ד. ספרים אלו ראו אור במסגרת "וועד להפצת שיחות" בראשותו של הרב זלמן חנין. עוד מאמרים תורניים של הרב פבזנר פורסמו במשך השנים בעיתונים "אור ישראל", כפר חב"ד, "בית משיח" ועוד.
 
במשך השנים תשנ"ה - תשס"ח שימש הרב פבזנר כמגיד שיעור ומשפיע בישיבת "תורת אמת" בירושלים ואילו בשנת תשס"ט אחרי פטירתו של אביו זצ"ל הוא נקרא למלא את מקומו ברבנות בפריז, צרפת.
 
מאז ועד היום משמש הרב פבזנר כרב קהילת ליובאוויטש בפריז אשר כוללת אלפי משפחות. הרב עוסק במרבית שעות היום במתן תשובות ובפסיקת הלכות, בהשכנת שלום בית, במתן כשרות ובעוד פעולות הנדרשות לקיום חיי קהילה על פי רוח ההלכה והחסידות. הוא גם מוסר בקביעות שיעורים, התוועדויות והרצאות. הוא חבר מועצת רבני אירופה ועוסק רבות בקידומו של הארגון.
 
 
 
חיפוש מקווה