י"ח סיון ה'תשע"ט , 21/06/2019

הגאון הרב לוי יצחק רסקין

דומ"צ בקהילת ליובאוויטש ומו"ץ
הגאון הרב לוי יצחק רסקין הרב לוי יצחק רסקין נולד בשנת תשכ"א למשפחה שהשתייכה לקהילת "בית לובביץ'" בלונדון.
בנעוריו הוא התחנך בישיבת "תומכי תמימים" של חב"ד שבעיר ברונוא בצרפת, בה זכה ללמוד במחיצת משפיעים גדולים. לאחר מכן הוא המשיך לישראל – לישיבה בכפר חב"ד ואף נבחר לשמש כשליח במלבורן במשך שנתיים יחד עם חמישה בחורים נוספים. יחד הם הצטרפו לקהילה בה נוסדה ישיבה, מסרו שיעורים ובעתותיהם הפנויות עסקו בצרכי ציבור.

בתום השליחות במלבורן עבר הרב רסקין לאמריקה וכעבור זמן קצר נישא לרעייתו לבית משפחת סודק (אביה ע"ה היה השליח הראשי באנגליה ורב קהילת "בית לובביץ'" בלונדון). הוא המשיך ללמוד במשך כשנתיים בכולל בניו יורק ובתום תקופה זו שב לקהילה בלונדון ומונה בתמוז תנש"א כדיין ומו"צ לקהילת חב"ד בלונדון - תפקיד בו הוא משמש עד היום.

קהילת חב"ד בצפון לונדון מונה כשמונים משפחות וקיימת מזה למעלה משישים שנה. בנוסף לכך שהרב רסקין משמש כדיין בקהילתו הוא שומר על קשר רציף עם הקהילות האחרות בלונדון, מוסר שיעורים ואף מפקח על כמה מקוואות ברחבי אירופה. כמו כן הוא משמש כמו"צ בבית ההוראה של התאחדות הקהילות החרדיות בלונדון, בו שותפות כ-150 קהילות.

הרב רסקין היה ממייסדי "מרכז רבני אירופה" ושימש כאחד מעורכי דף קש"ר (קול שופר רבני אירופה). כיום הוא משמש כאחד החברים במועצת כאשר רבני קהילות רבים מאירופה פונים אליו בשאלות ובירורים בהלכה במסגרת בית ההוראה הטלפוני שעל ידי המרכז.
בשנת תשס"ד הוא הפיק את "סידור רבינו הזקן" הכולל למעלה מ-700 עמודים עם מקורות והערות, וכן כתב את הספרים "נתיבים בשדה השליחות" (שני כרכים) העוסקים בנושאים הלכתיים שמתעוררים בשל עבודת הקודש בשליחות. הכרך הראשון זכה בפרס כספי מטעם מרכזי רבני אירופה, מה שמימן את הוצאת הכרך השני.

הרב רסקין גם היה פעיל בעריכת סידרת שולחן מנחם, שו"ע אדה"ז בתרגום אנגלי וכן ספר 'היום יום' במהדורה החדשה באנגלית.

לאחרונה הוא פתח בלונדון כולל שנועד להכשיר אברכים בפסיקת הלכה, עם דגש מיוחד על נושאי השליחות. הכולל מיועד גם לאברכים מחוץ ללונדון, בעיקר הודות לכך שיש הטבות מהממשל. הכולל ישמח לצרף לשורותיו אברכים נוספים.
 
 
 
חיפוש מקווה